Pro plnou funkčnost těchto stránek je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

 

Poznámka 1: Mějte na paměti, že podstatný údaj údaj pro životnost nátěrového systému je tloušťka natřeného filmu. V tabulkách udávané počty vrstev jsou pro aplikaci stříkáním, při kterém zle dosáhnout daných tloušťěk. V případě aplikace štětcem nebo válečkem se dá na jednu vrstvu dosáhnout tloušťky max. 50µm. Z toho vyplývá, že pokud chcete dosáhnout dané životnosti nátěru při ruční aplikaci, znamená to, že by jste měli aplikovat více vrstev než je zmíněno v prostředním sloupci těchto tabulek.

Příklad 1: V kategorii korozní agresivity C3 budeme chtít nejlevnější variantu nátěrového systému pro životnost více než 15let. Aplikovat budeme válečkem nebo štětcem. Zde vidíme, že doporučený systém se skládá ze základního nátěru Rokoprim Container RK 103 v tloušťce 160µm a vrchního nátěru Rokopur email RK 400 v tloušťce 60µm. Znamená to tedy, že při našem typu aplikace bychom měli nanést alespoň tři (lépe čtyři) vrstvy základního nátěru Rokoprim Container RK 103 a jednu (lépe dvě) vrstvu nátěru Rokopur email RK 400.

 

Poznámka 2: Další důležitý údaj, který je potřeba znát je spotřeba daných nátěrových hmot. Spotřebu najdete vždy v popisu každého výrobku na našich stránkách. Spotřeba je vždy udávána pro nějakou konkrétní tloušťku suchého filmu a je vždy teoretická. Důležité je tedy spočítat si, kolik barvy budete potřebovat pro dosažení potřebných tloušťek a brát přitom zřetel na aplikační ztráty. Tyto ztráty závisí na mnoha faktorech jako jsou např. metoda aplikace, členitost povrchu, struktura povrchu, apod. Aplikační ztráty se mohou pohybovat v širokém rozmezí od méně než 10% (aplikace válečkem na hladký a nečlenitý povrch) až po více než 50% (aplikace stříkáním na členitých konstrukcích). Při aplikaci štětcem nebo válečkem na běžné povrchy či konstrukce je vhodné počítat se ztrátami 10 - 20%.

Příklad 2: Pokud bychom si tedy chtěli spočítat potřebné množství barvy například pro nátěrový systém z prvního příkladu pro plochu 20m2 (u složitějších konstrukcí často jen odhad), tak budeme postupovat následovně:

Základní nátěr Rokoprim Container RK 103teoretickou vydatnost 8,8m2/kg při tloušťce 40µm, z toho vyplývá, že vydatnost při tloušťce 160µm bude 2,2m2/kg. Náš povrch je jednoduchý, proto budeme počítat se ztrátami pouze 10%. Výsledná praktická vydatnost bude tedy přibližně 2m2/kg. Na plochu 20m2 tedy budeme potřebovat 10kg základního nátěru Rokoprim Container RK 103. Balení je 12kg, takže buďto něco zbyde nebo pro jistotu spotřebujeme všechno.

Stejně budeme postupovat i pro vrchní nátěr Rokopur email RK 400, kde se udává teoretická vydatnost 6,9m2/kg při tloušťce 50µm suchého filmu. Zde už nemusíme nic přepočítávat, protože máme již udanou spotřebu pro jeden nátěr. Pokud bychom chtěli pro jistotu aplikovat dvě vrstvy (viz níže), tak si teoretickou vydatnost pouze vydělíme dvěma, výjde nám 3,45m2/kg, po odečtení ztrát je to pak 3,1m2/kg. Na plochu 20m2 je tedy potřeba 6,45kg barvy + tužidlo. Balení je 5kg a pak až 10kg. Je tedy na zvážení, jesli objednat menší nebo větší množství. Záleží, jak přesně je plocha změřená, případně jestli je pro větší množství barvy další využití nebo raději zvolit měnší množství.

U vrchních nátěrů není potřeba takových silných vrstev, jelikož neplní funkci antikorozní ochrany, ale vytvářejí ochranu proti povětrnosti, chrání základní vrstvu proti poškození a vytvářejí výsledný barevný efekt. I přesto bychom u vrchních nátěrů doporučili aplikovat dvě vrstvy, především tedy u barevných odstínů, jelikož pak nátěr působí jednotnějším dojmem, zakryjí se případná vynechaná místa z prvního nátěru a rovněž mechanická odolnost je vyšší. Nicméně v méně náročných podmínkách může být dostatečná i jedna vrstva.

V případě jakýchkoliv nejasností se na nás můžete obrátit prostřednictvím kategorie "Poradna", případně přes kontaktní formulář a nebo nám můžete rovnou zavolat, vždy se Vám pokusíme co nejlépe poradit.